Warsztaty

Agencja Rozwoju Przemysłu SA prowadzi aktualnie nabór uczestników bezpłatnych warsztatów szkoleniowo-doradczych w ramach projektu CEBBIS. Warsztaty mają dotyczyć praktycznego wykorzystania metody Zarządzania Wzornictwem (Product Design Management). Jednym z ich celów jest wykorzystanie specjalistycznych narzędzi informatycznych do przyspieszenia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy będą mogli poznać metodologię oraz proces projektowania nowego wzoru szatkownicy do warzyw dla spółki MA-GA Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli firmy maradDesign Marek Adamczewski oraz spółki MA-GA Sp. z o.o. Bliższe informacje można znaleźć na stronie: www.arp.com/cebbis