Płatny staż, szkolenia dla bezrobotnych powyżej 50­tego roku życia

W związku z prowadzonym Projektem „Człowiek 50+ i może” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Kandydatów, którzy nie posiadają zatrudnienia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni i mają ukończone 50 lat. Trwa nabór Uczestników – zapraszamy kobiety i mężczyzn, którzy skończyli 50 lat i zamieszkują powiat stargardzki w województwie zachodniopomorskim. Oferujemy bezpłatnie pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez:

  • bezpłatne szkolenia doradcze
  • bezpłatne szkolenia zawodowe
  • 3­miesięczny staż z pensją
  • możliwość otrzymania pracy na min. 3 miesiące po pomyślnym odbyciu stażu.

Na  czas  szkoleń  i  stażu  oferujemy  zwrot  kosztów  dojazdu.  Za  przebyte szkolenie  zawodowe  płacimy  stypendium  szkoleniowe,  a  na  stażu stypendium w wysokości 1600 zł netto miesięcznie.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie www.czlowiekmoze.pl.
Biuro Projektu „Człowiek 50 + i może”
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 415 (4 piętro)
73­110 Stargard Szczeciński
tel. 91 573 06 12

e­mail: czlowiekmoze@gmail.com