Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze na wybór Partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ

Załączniki: Formularz Oferty

Rozstrzygnięcie: Wybór partnera

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA:

Zamówienie publiczne

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza II przetarg na realizacje kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 - w części dotyczącej dostawy i montażu elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej.

Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ

Załączniki:

Rozstrzygnięcie:

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA: