Park przemysłowy

Tworzymy przyszłość dla Stargardu

Stargardzki Park Przemysłowy obejmuje powierzchnię około 150 ha i położony jest w północno-zachodniej części miasta. Obszar ten został przygotowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, na terenie SPP znajduje się aktualnie około 70 firm oraz biurowiec, w którym swoją siedzibę ma kolejne 55 firm. Inwestorzy reprezentują liczne branże produkcji i usług, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych, produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemysłu samochodowego, automatyka. Dużym wyróżnieniem dla SPP jest nagrodzenie  tytułem „Grunt na medal w województwie zachodniopomorskim” terenu inwestycyjnego o powierzchni 6 ha, położonego przy ul. Przemysłowej, w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Różnorodność branżowa firm zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym przyczynia się do poszerzenia oferty rynku pracy o kolejne specjalności i kwalifikacje. Aktualnie w ofercie Stargardzkiego Parku Przemysłowego znajdują się dobrze skomunikowane, w pełni uzbrojone, podzielone na atrakcyjne działki, niezabudowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 15 ha

Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego:

Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych.

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na terenie miasta Stargard
, określa zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na terenie miasta Stargardu oraz w szczególności na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński
, określa zakres pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu.

Skomunikowanie obszaru parku przemysłowego.

Dużym atutem Stargardzkiego Parku Przemysłowego jest bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10, poprzez nowo wybudowane rondo 15-ty południk, które umożliwia  dojazd do terenów Parku Przemysłowego bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. W Stargardzie zbiega się 5 linii kolejowych, z czego najważniejsze to połączenia ze Szczecinem, Poznaniem i Gdańskiem. Stargardzki Park Przemysłowy jest usytuowany w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Wykorzystanie transportu kolejowego z całą pewnością jest perspektywiczną alternatywą wartą wzięcia pod uwagę przy planowaniu nowej inwestycji.