O parku przemysłowym

Tworzymy przyszłość dla Stargardu

Stargardzki Park Przemysłowy obejmuje powierzchnię około 150 ha i położony jest w północno-zachodniej części miasta. Obszar ten został przygotowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, na terenie SPP znajduje się aktualnie około 70 firm oraz biurowiec, w którym swoją siedzibę ma kolejne 55 firm. Inwestorzy reprezentują liczne branże produkcji i usług, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych, produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemysłu samochodowego, automatyka. Dużym wyróżnieniem dla SPP jest nagrodzenie  tytułem „Grunt na medal w województwie zachodniopomorskim” terenu inwestycyjnego o powierzchni 6 ha, położonego przy ul. Przemysłowej, w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Różnorodność branżowa firm zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym przyczynia się do poszerzenia oferty rynku pracy o kolejne specjalności i kwalifikacje. Aktualnie w ofercie Stargardzkiego Parku Przemysłowego znajdują się dobrze skomunikowane, w pełni uzbrojone, podzielone na atrakcyjne działki, niezabudowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 15 ha

Atuty Stargardzkiego Parku Przemysłowego:

Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych.

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard, określa zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na terenie miasta Stargardu oraz w szczególności na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński, określa zakres pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu.

Skomunikowanie obszaru parku przemysłowego.

Dużym atutem Stargardzkiego Parku Przemysłowego jest bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10, poprzez nowo wybudowane rondo 15-ty południk, które umożliwia  dojazd do terenów Parku Przemysłowego bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. W Stargardzie zbiega się 5 linii kolejowych, z czego najważniejsze to połączenia ze Szczecinem, Poznaniem i Gdańskiem. Stargardzki Park Przemysłowy jest usytuowany w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Wykorzystanie transportu kolejowego z całą pewnością jest perspektywiczną alternatywą wartą wzięcia pod uwagę przy planowaniu nowej inwestycji.