Pożyczki – JEREMIE 2

  Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” na podstawie zawartej w dniu 30 czerwca 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/RPZP/2122/2022/0/DIF/Z/468. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest członkiem Konsorcjum które tworzy wraz ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym,  Fundacją Centrum … Czytaj dalej Pożyczki – JEREMIE 2