Co cechuje Pożyczkę Płynnościową POIR?

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej:

 1. z pandemią COVID-19

albo

 1. rosyjską agresją wobec Ukrainy.
 
 • oprocentowanie 0%
 • prowizja 0%
 • pożyczamy nawet do 1,5 mln zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
Kto może otrzymać pożyczkę POIR?

 

Mikro, mały i średni przedsiębiorca który przedstawi uzasadnienie potwierdzające, że spełnia co najmniej jeden z warunków:

 1. konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości,

 

lub

 

 1. w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,

 

lub

 

 1. dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,

 

lub

 

 1. negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

 

Przeznaczenie Pożyczki POIR

 

Wydatki obrotowe w tym:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,

 

MOGĄ BYĆ TEŻ:

Wydatki inwestycyjne (do 40% wartości pożyczki), np.:

 1. mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego
 2. wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii

 

Obliczenie maks. wartość pożyczki

 

 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie mniejsze niż 30% i nie większe niż 40% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii – do 1,5 mln zł

 

lub

 

 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (mniejsze niż 30% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii – do 1 mln zł

 

lub

 

 1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie większe niż 40% wartości pożyczki) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego – do 1 mln zł

 

lub

 

 1. same wydatki obrotowe – do 1 mln zł

 

Zabezpieczenie

 

zabezpieczeniem są weksle in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, (np. hipoteka umowna o wartości co najmniej 130% kapitału udzielonej Jednostkowej pożyczki)

 

Zakończenie naboru wniosków w ramach pożyczki płynnościowej POIR

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.08.2023 roku o godzinie 12.00 zakończony zostaje nabór wniosków …

Więcej...

Nowy Nabór w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  informuje, że w związku z otrzymaniem dodatkowego Limitu Pożyczki w  ramach realizacji Umowy …

Więcej...

Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, że  w związku z przekroczeniem kwoty alokacji, zakończono przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR.

Więcej...

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR

16 stycznia 2023 r. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na wdrożenie i …

Więcej...

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR

10 lutego 2022 r. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o. podpisała Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na wdrożenie i …

Więcej...

Pożyczka Płynnościowa POIR

        W dniu dzisiejszym tj. 7.03.2022 r, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (członek konsorcjum ze: …

Więcej...

Adres

ul. Pierwszej Brygady 35, p. III, lok. 308
73-110 Stargard

Telefon

91 834 90 88
605 181 506

E-mail

biuro@sarl.pl
 

Kontakt

ul Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard

Copyright © Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Polityka Prywatności