Aktualne szkolenia


Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego i Stargardzka Izba Gospodarcza  zapraszają: 

przedsiębiorców / pracowników / osoby zainteresowane na szkolenie:

Wykorzystanie możliwości ciała i umysłu, jako sposobu na radzenie sobie ze stresem.

Szczegóły szkolenia od prowadzącego:

Z każdej strony coś. Kalendarz wypełnia się jeszcze bardziej z każdym dniem, nowe zadania wyprzedzają starsze. Zespół rośnie a zadań przybywa. W chaosie zaczyna brakować czasu dla siebie a ważne sprawy zmieniają priorytet.
W dobie przesycenia bodźcami i informacjami, w chaosie dnia codziennego, mamy coraz większe problemy z pojawiającymi się stresem.

Żeby nadgonić zaległości – pracujemy ponad miarę. Zrozumiałe jest, że chcemy osiągać kolejne szczeble kariery czy wprowadzić biznes na nowy, wyższy poziom. Praca jest ogromną częścią naszego życia. Jej jakość wpływa na to, jak oceniamy siebie oraz nasz życiowy komfort.

Na co dzień często nie zauważamy różnych, ściśle powiązanych ze sobą systemów. Ciało i psychika, życie zawodowe i osobiste nie mogą być od siebie oderwane. Wszystko, co robimy w pracy i poza nią, odzwierciedla się w naszych rezultatach w życiu codziennym. Dowiedz się jak lepiej zarządzać stresem i wykorzystać ciało i umysły do poprawy osiąganych rezultatów.

Warsztaty polecam:
– Osobom, które mają ochotę dowiedzieć się więcej o tym, jak stres wpływa na nasze decyzję i produktywność i jak go wykorzystać, stosując odpowiednie do tego narzędzia,
– Osobom chcącym zdobyć nowe umiejętności i spojrzeć na dotychczasową pracę i obowiązki w zupełnie inny sposób, 
– Osobom, które mają chęć zadbać w życiu o większy spokój i równowagę, wykorzystując do tego proste i intuicyjne narzędzia.

Korzyści dla uczestnika:
– Dowiesz się jak w pełni wykorzystać zasoby swojego ciała i umysłu, aby lepiej radzić sobie ze stresem, 
– Stworzysz dla siebie indywidualny plan awaryjny, na podstawie metod i narzędzi zdobytych podczas warsztatów,
– Nauczysz się jak efektywniej można wykonywać swoje obowiązki w sytuacjach stresogennych. 
– Zdobędziesz lepsze rozpoznanie swoich zasobów, rozbudzając kreatywność i chęć poszukiwania nietypowych rozwiązań,
– Dowiesz się jakie proste i efektywne metody zarządzania sobą i poziomem pojawiającego się stresu.

Korzyści dla organizacji:
– poprawa wydajności i efektywności pracowników w oparciu o narzędzia radzenia sobie ze stresem. 
– szkolenie to praktyczny warsztat, który pomaga uczestnikom pogłębić świadomość w sferze funkcjonowania ciała i umysłu, 
– trening wyposaża ich w użyteczne narzędzia, dzięki którym będą lepiej zarządzać sobą i zespołem swoich mocnych i słabych stron,
– Pracownicy mają możliwość zadbania o większy balans między pracą a innymi przestrzeniami życia, to daje większe poczucie bezpieczeństwa i buduje pewność siebie.

Termin i miejsce: 18 czerwca (wtorek) 9.00 – 12.00 

Miejsce: budynek biurowy- ul Pierwszej Brygady 35, sala konferencyjnej nr 701,

Koszt: bezpłatne,

Prowadzący: Piotr Cygan, Certyfikowany coach i biznes trener dla mikro, małych i średnich firm, mówca, twórca.

W celu rezerwacji miejsca proszę o podanie ilości osób i nazwy firmy oraz  tel. kontaktowy na adres: sarl@sarl.pl biuro@sig.stargard.pl  do dnia 14 czerwca ( piątek ) do godz. 12.00 włącznie.


Zapraszamy na bezpłatne, krótkie i praktyczne spotkanie nt. Kontroli przestrzegania RODO, które organizujemy dla Państwa w dniu 11.06.2019r. – zapisy do 10 czerwca

 

Kontrola przestrzegania RODO – Praktyczne wskazówki

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. oraz Stargardzka Izba Gospodarcza zapraszają Przedsiębiorców na spotkanie na temat praktycznych wskazówek, jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zagadnienia:

Obszary szczególnie kontrolowane–Plan kontroli Urzędu na rok 2019
Organy kontrolujące – na co pozwalają przepisy?
Udział kontrolowanego w kontroli – prawa i obowiązki
Przebieg kontroli
Doświadczenia z kontroli ochrony danych osobowych
Termin i miejsce: 11 czerwca (wtorek) 12.00 – 13.00 w biurowcu przy ul. Pierwszej Brygady 35, w sali konferencyjnej nr 701

Koszt: bezpłatne

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)-Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w ochronie danych. Wykładowca ochrony danych osobowych, prawa pracy, bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością (www.ibip.org.pl).

W celu rezerwacji miejsca proszę o podanie ilości osób i nazwy firmy oraz tel. kontaktowy na adres: sarl@sarl.pl do dnia 10 czerwca do godz. 12.00 włącznie.


POPRZEDNIE SZKOLENIA:

Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczne aspekty wdrożenia

Program szkolenia:

Założenia i uczestnictwo w PPK –krok po kroku

– Dla kogo należy założyć PPK

– W jakim terminie należy założyć PPK

– Dla jakiej liczby osób zatrudnionych u pracodawcy należy założyć PPK

– Porozumienie z załogą –TAK czy NIE

– Zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych u pracodawcy

– Możliwość rezygnacji z PPK

Pragmatyczne podejście do obowiązku prowadzenia PPK

– O obowiązku równego traktowania osób zatrudnionych

– Zasady składania oświadczeń dotyczących PPK

– Przystąpienia, rezygnacja i ponowny zapis do PPK

– Obliczanie i odprowadzanie wpłat

– Zakazy i sankcje wynikające z obowiązku wdrożenia PPK

Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

– Możliwości i rekomendacje

 Termin: 28.05.2019 r. godz. 9.00 – 12.00

ul. Pierwszej Brygady 35, sala konferencyjna lok. 701

Prowadzący:

Karolina Jankowska – Mazur – Radca Prawny

( www.radca-jankowska.pl )

Maciej Nowakowski – Doradca Podatkowy, Radca Prawny  

www.ltc-legal.pl


Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych dla przedsiębiorców  w 2019 roku. 

TERMIN:

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.03.2019r.  o godzinie  13.00.

MIEJSCE:

Sala konferencyjna lok. nr 701, znajdująca się w biurowcu SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35.

TEMATYKA:

  1. Dofinansowanie dla firm ze Stargardu w ramach planowego do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski konkursu „Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” – wsparcie dotacyjne będzie  można pozyskać między innymi na budowę, rozbudowę, remont pomieszczeń, zakup środków trwałych, zakup niezbędnego wyposażenia.

 

  1. Dofinansowanie dla firm z woj. zachodniopomorskiego w ramach planowego do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski konkursu na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii OZE – wsparcie dotacyjne będzie można pozyskać między innymi na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Po spotkaniu ogólnym zapraszamy Państwa do spotkań indywidualnych. 

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie warsztatów na przykładach projektów, które w poprzednich naborach wniosków otrzymały dofinansowanie w tych obszarach.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Najda właściciel firmy Najda Consulting (www.najdaconsulting.pl). Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz samorządów gminnych. Funduszami unijnymi zajmuje się od 2002 roku. Według ogólnopolskiego dwumiesięcznika Fundusze Europejskie, firma Najda Consulting zajmuje wysokie miejsca w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce.