Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców.

Powiatowy Urząd pracy w Stargardzie oferuje wsparcie przedsiębiorcom w zakresie:

  • Jednym z kluczowych elementów wsparcia jest pośrednictwo pracy –  kontakt tel. 91 834 53 42

Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu   pracowników. W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować dla ciebie giełdę pracy lub zaprosić cię do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych  targach pracy.

  • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów – kontakt tel. 91 834 53 12 lub 91 834 53 47.
  • Prace interwencyjne – kontakt tel. 91 834 53 27.
  • Roboty publiczne – kontakt tel. 91 834 53 56.
  • Prace społeczno -użyteczne -kontakt tel.  91 834 53 56.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 91 834 53 27.
  • Eures -kontakt tel.  91 834 53 29.
  • Zatrudnienie cudzoziemców -kontakt tel.  91 834 53 40 lub 91 834 53 29

    rejestracja poprzez oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – dotyczy obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

  wydawanie zezwoleń na prace sezonową.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy -kontakt tel. 91 834 53 57.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

 

Powiatowy Urząd pracy w Stargardzie oferuje również wsparcie dla osób bezrobotnych w zakresie dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółowych informacji  na temat dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

  •  kontakt tel. 91 834 53 160

Powiatowy Urząd Pracy mieści się przy ul. Pierwszej Brygady 35

jest czynny poniedziałku do piątku – w godzinach 7:30 – 15:30

telefon ogólny: 91 578 40 14