WIRTUALNY SPACER

ZOBACZ

O parkach przemysłowych

Zalety inwestowania na terenach przemysłowych STARGARDU.

 • Pełen dostęp do infrastruktury technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych.
 • Wszechstronna pomoc i doradztwo w całym procesie inwestycyjnym.
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej przeznaczonych specjalnie dla rezydentów parków przemysłowych.
 • Konkurencyjne koszty pracy w regionie.
 • Dostępność kadry pracowniczej wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy z kapitałem zagranicznym.
 • Mobilność siły roboczej w regionie.
 • Korzystne położenie geograficzne.
 • Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna pozwala na szybki dojazd do:
 • centrum STARGARDU – 8 km
 • centrum SZCZECINA – 35 km
 • lotniska międzynarodowego w GOLENIOWIE- 35 km
 • Dostępność instytucji wsparcia biznesu.
 • Przychylność i pomoc administracji samorządowej .
 • Liczne atrakcje turystyczne MIASTA STARGARD oraz regionu.

 

PARK  PRZEMYSŁOWY  NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, stanowiący podstawę unikatowej oferty inwestycyjnej Stargardu, zlokalizowany jest na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich Kluczewo w Stargardzie. Przejęta w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych baza wojskowa składała się z części mieszkaniowej oraz z obszaru, na którym zlokalizowana była infrastruktura lotniska (pas startowy, hangary, budynki obsługi lotniska) o łącznej powierzchni około 1200 hektarów.Całkowita powierzchnia Parku to około 850 hektarów, z których w chwili obecnej pozostało około 250 hektarów przeznaczonych pod inwestycje w pierwszym etapie. Tak duża, zwarta powierzchnia terenu o przejrzystej strukturze własnościowej pozwala na lokowania na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie nawet największych projektów inwestycyjnych. Powyższe zalety stanowią o wyjątkowości terenów inwestycyjnych w Stargardzie.

Skomunikowanie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. W odległości zaledwie 5 kilometrów od Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii przebiega obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 10. Dzięki dwóm pasmom w obu kierunkach droga nr 10 zapewnia doskonała komunikację w kierunku zachodnim z portem w Szczecinie i za pośrednictwem autostrady A6 z zachodnią granicą Polski, natomiast w kierunku wschodnim w stronę Bydgoszczy z siecią dróg krajowych. 

Oferta  6 działek inwestycyjnych do sprzedaży, nieruchomości znajdują się na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii- powierzchnia działek od 3.093 m2 do 27.052 m2

 

Atrakcyjne tereny inwestycyjne  czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.  Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego  niebawem przeznaczy na sprzedaż  dziewięć  działek  szytych na miarę MŚP  o zróżnicowanej powierzchni od 3.093 m2 do 27.052 m2.

Przeznaczonych do sprzedaży jest sześć  nieruchomości położonych  przy nowo wybudowanej ulicy Tytanowej w której znajduje  się infrastruktura techniczna: sieć wodna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. Gaz oraz energia elektryczna znajdują się w  ulicy  Krzemowej.

Nieruchomości położone przy ulicy Tytanowej:

 1. powierzchnia działki nr. 214 : 3.707 m2 – cena 240 955,00 zł,
 2. powierzchnia działki nr. 215 : 3.093 m2 – cena 201 045,00 zł,
 3. powierzchnia działki nr. 216 : 3.093 m2 – cena 201 045,00 zł,
 4. powierzchnia działki nr. 218: 4.643 m2 – cena 301 795,00 zł,
 5. powierzchnia działki nr. 96/103: 8.541 m2– cena 555 165,00 zł
 6. powierzchnia działki 96/104, 177/7:  27.052 m2 – cena 1 758 380,00zł

 

Atrakcyjne działki czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Nowo wydzielone tereny inwestycyjne Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego  niebawem przeznaczy na sprzedaż, będzie to dziesięć działek szytych na miarę MŚP. Oferowane nieruchomości położone są przy nowo wybudowanej ulicy Tytanowej w której biegnie infrastruktura techniczna: sieć wodna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej.
 
 
zapraszamy do kontaktu mail: sarl@sarl.pl lub po numerem tel. 91 834 90 88

 

 

TERENY  INWESTYCYJNE  PRZEZNACZONE  DO SPRZEDAŻY DLA  MIKRO,  MAŁYCH  I  ŚREDNICH  PRZEDSIĘBIORCÓW LOKALIZACJA  KLUCZEWO  PARK PRZEMYSŁOWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII – TERENY  STARGARDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO

 

PREZENTACJA  OFEROWANYCH  DZIAŁEK OFERTA

 

 

Oferta terenów inwestycyjnych  pobierz

 

 

 

 

CO   OFERUJEMY  INWESTOROM

SARL Sp. z o.o. zapewnia sprawną i wszechstronną pomoc inwestorom oraz możliwość szybkiego sfinalizowania projektu. Służymy pomocą w każdym etapie inwestycji, od przygotowania poprzez realizację po sprawne funkcjonowanie. Pozwala to stworzyć atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Stargardu.

 

ZWOLNIENIA  I  ULGI  W  PODATKACH  LOKALNYCH

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

 Uchwały określają zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na terenie miasta Stargardu oraz w szczególności na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 maja 2014 roku  w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis.

Pobierz.

UCHWAŁA NR X/83/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis. 

Pobierz.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH  PROGRAMU REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

Uchwała NR XXXV/386/2022  Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

Uchwala- Pobierz

STARGARDZKI PARK PRZEMYSŁOWY

Stargardzki Park Przemysłowy obejmuje powierzchnię około 150 ha i położony jest w północno-zachodniej części miasta. Obszar ten został przygotowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, na terenie SPP znajduje się aktualnie około 70 firm oraz biurowiec, w którym swoją siedzibę ma kolejne 55 firm. Inwestorzy reprezentują liczne branże produkcji i usług, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych, produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemysłu samochodowego, automatyka. Dużym wyróżnieniem dla SPP jest nagrodzenie  tytułem „Grunt na medal w województwie zachodniopomorskim” terenu inwestycyjnego o powierzchni 6 ha, położonego przy ul. Przemysłowej, w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Różnorodność branżowa firm zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym przyczynia się do poszerzenia oferty rynku pracy o kolejne specjalności i kwalifikacje. Aktualnie w ofercie Stargardzkiego Parku Przemysłowego znajdują się dobrze skomunikowane, w pełni uzbrojone, podzielone na atrakcyjne działki, niezabudowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 5 ha.

Skomunikowanie obszaru parku przemysłowego. Dużym atutem Stargardzkiego Parku Przemysłowego jest bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10, poprzez nowo wybudowane rondo 15-ty południk, które umożliwia  dojazd do terenów Parku Przemysłowego bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. W Stargardzie zbiega się 5 linii kolejowych, z czego najważniejsze to połączenia ze Szczecinem, Poznaniem i Gdańskiem. Stargardzki Park Przemysłowy jest usytuowany w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Wykorzystanie transportu kolejowego z całą pewnością jest perspektywiczną alternatywą wartą wzięcia pod uwagę przy planowaniu nowej inwestycji.