Pożyczka Miejska

                     POŻYCZKA  MIEJSKA  DLA  PROJEKTÓW  REWITALIZACJI  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Miejska na podstawie Umowy Operacyjnej I stopnia nr 3.3/2021/ZFR/3 zawartej w dniu 30 lipca 2021 roku z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 3 mln złotych.

 

Ostateczni Odbiorcy

Pożyczkę może uzyskać wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, towarzystwo budownictwa społecznego TBS oraz jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na finansowanie projektów z zakresu:  rewitalizacji modernizacji adaptacji zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

 Przeznaczenie finansowania

Celem finansowania może być pokrywanie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji/ modernizacji/adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

Cel, o którym mowa wyżej, może być realizowany m.in. poprzez:

 1. odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności  ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,
 2. wymianę izolacji przeciwwilgociowej,
 3. instalację czujników czadu i gazu,
 4. wymianę instalacji gazowej,
 5. likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,
 6. wykonanie instalacji ciepłej wody,
 7. likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,
 8. instalację fotowoltaiki,
 9. zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji.

Podstawowe warunki Pożyczki Miejskiej

 • finansujemy przedsięwzięcia nawet do 1 mln zł
 • oprocentowanie stałe już od 3,04% p.a. od dnia 01.02.2022 r.
 • okres spłaty do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

 

Dokumentacja pożyczkowa  w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.

Regulamin udzielania pożyczek miejskich

uchwała zgoda na zaciągnięcie pożyczki WZÓR

uchwała zgoda na zawarcie umowy o roboty

lista kontrolna załączników

Wniosek_o_udzielenie_Pożyczki_Miejskiej_dla_Wspólnot

MAPA Obszar rewitalizacji MIASTA STARGARD – POBIERZ

DZIĘKI PREFERENCYJNEJ POŻYCZCE MIEJSKIEJ  WIELE LOKALNYCH KOMIENIC

MOŻE ODZYSKAĆ SWOJĄ DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ