Poręczenia kredytów

❗️Udzielamy wsparcia❗️ dla przedsiębiorców w formie poręczeń kredytów zaciąganych na realizację potrzeb inwestycyjnych lub finansujących kapitał obrotowy firmy.
 
Umowa opiewa na łączną kwotę 3.000.000 zł., wsparciem objętych zostanie co najmniej 30 przedsiębiorców z terenu powiatu stargardzkiego. O wsparcie można wnioskować już w maju za pośrednictwem banków współpracujących z SARL, wymienionych na www.sarl.pl.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Zachodniopomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Podstawowe Parametry:
• Poręczenie może być udzielone do wysokości 80% kwoty kredytu, odnawialnej linii poręczeń wadialnych,
• Kwota poręczenia udzielona wobec jednego klienta nie może przekroczyć 100.000,00 zł,
• Poręczenia są terminowe i udzielane na okres zgody z okresem kredytowania,
• Prowizje i opłaty: brak❗️
 
☎️tel. 91 578 26 97, kom. 605 181 506, email: biuro@sarl.pl

Korzyści dla przedsiębiorców

  1. Możliwość uzyskania kredytu/pożyczki nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty kredytu/pożyczki,
  2. Niskie koszty w porównaniu z kosztem ustanowienia innych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki,
  3. Proste procedury i krótki czas oczekiwania na decyzję.
  4. Nie ma potrzeby składania oddzielnej dokumentacji dla kredyto/pożyczkodawcy i do SARL

Procedura udzielania poręczeń

  • przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia w Instytucji Finansowej współpracującej z Funduszem
  • Instytucja Finansowa, po stwierdzeniu zdolności kredytowej przedsiębiorcy, przekazuje do FPK dokumentację kredytową i rekomendację
  • SARL w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poręczenia
  • SARL podpisuje z przedsiębiorcą Umowę o udzieleniu poręczenia i pobiera opłatę
  • SARL zawiera z Instytucją Finansową umową poręczenia

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania poręczeń zawiera Regulamin Udzielania Poręczeń.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin poręczeń JEREMIE