DORADZTWO ZAWODOWE – DLA MŁODZIEŻY

W dniach 28 -29 października zorganizowane zostały przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. dzięki uprzejmości i otwartości dyrekcji  Liceum Ogólnokształcące nr I im. A. Mickiewicza cztery szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla około 100 uczniów klas drugich.   Szkolenia zostały przeprowadzone przez Panią Elżbietę Stelmach doświadczonego doradcę zawodowego oraz trenera biznesu i coacha. Pani Elżbieta  realizowała szkolenia w oparciu o diagnozę stylów myślenia i stylów działania FRIS, która jest   nowym narzędziem diagnostyczno-rozwojowym. FRIS trafnie określa i opisuje w naturalny sposób myślenia oraz działania, pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach i rozwoju osobistym. Cztery Style Myślenia to cztery różne sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania

i rozwiązywania problemów. Model FRIS nie wartościuje – zamiast dzielić ludzi na lepiej lub gorzej

funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia. W ramach szkolenia młodzież  poznała swoje style myślenia i pasujące do nich preferencje zawodowe. Poznała  style działania jako wsparcie lub przeszkodę w realizowaniu planów oraz rolę samoświadomości  i inteligencji emocjonalnej w zdobywaniu sukcesów. W ramach szkolenia został przeprowadzony test – mój profil zawodowy i omówiony indywidualny plan działania. Podczas szkolenia odbyło się także spotkanie  ze światem finansów, które poprowadzili  przedstawicielami banku PEKAO S.A. i przedstawili nowinki bankowe z jakich aktualnie może korzystać młodzież.

Zródło: http://lo1.stargard.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy/