NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W ŚRÓDMIEŚCIU

  • Nieruchomość  zabudowana numer 513 o powierzchni 857 m2, łączna powierzchnia użytkowa budynków 878,0 m2,
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania: brak planu zagospodarowania, przeznaczenie w studium w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy- tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych symbol „SM.2a.5”
CENA 377.000 zł