Nowy nabór Pożyczka Inwestycyjna Plus

 

 

 

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” na podstawie zawartej w dniu 30 czerwca 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/RPZP/2122/2022/0/DIF/Z/468.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest członkiem Konsorcjum które tworzy wraz ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym,  Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie i w dniu 30 czerwca 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 23 529 000 zł na udzielanie Pożyczek Inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Parametry Pożyczki Inwestycyjnej PI PLUS

konkurencyjne oprocentowanie
prowizja 0%
pożyczamy od 500 tys. zł do 3 mln zł
okres spłaty do 10 lat
karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  • Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
  • Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis)

LINK do dokumentacji