Pożyczka miejska dostępna w Stargardzie. Dzięki preferencyjnej Pożyczce Miejskiej wiele lokalnych kamienic może odzyskać swoją dawną świetność.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego w dniu 30.07.2021 zawarła Umowę Operacyjną I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Miejska.
Pożyczka Miejska jest przeznaczona na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji.

Już wkrótce na naszej stronie pojawią się informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące formalności związanych z  pozyskaniem pożyczki.

Z pożyczki miejskiej będą mogły skorzystać

  • wspólnoty mieszkaniowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • TBS-y
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną