POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – ruszył drugi nabór wniosków. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Szanowni Przedsiębiorcy

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  pozyskała kolejną pulę środków na pożyczkę płynnościową, zapraszamy do zapoznania się z warunkami oraz dokumentacją i do składania wniosków.

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na terenie Rzeczypospolitej Polski wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji wpływających na funkcjonowania przedsiębiorców.

Mając powyższe na uwadze, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.przygotowała nowy produkt finansowy – Pożyczka Płynnościowa, o którą już z dniem 30 kwietnia br. mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Dla kogo ?

MMŚP, którzy:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej(m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe kryteria zawiera:

Regulamin Pożyczek SARL środki własne obow od 25.05.2020

Regulamin_JP-SARL obow. od 25.05.2020

Na co ?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2020 r.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

 Ile można otrzymać pożyczki ?

 • do 25.000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 • do 250.000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

 Okres kredytowania i karencji

Maksymalny okres spłaty pożyczki –5 lat (60 miesięcy)

Przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, przy założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty.

Co należy zrobić ?

 1. Pobierz i wypełnij dokumenty.
 2. Prześlij je na adres e-mail: biuro@sarl.pl

KONTAKT  WYŁĄCZNIE  TELEFONICZNY LUB  MAILOWY 

Kontakt

tel. 91 578 26 97 

tel. 605 181 506 

email: biuro@sarl.pl

 Dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o udzielenie pożyczki płynnościowej

Kwestionariusz osobisty JPP

Lista kontrolna załączników do 100.000 (2)

Lista kontrolna załączników pow. 100.000 (3)

Klauzula Informacyjna

Upoważnienia BIG

Wniosku_Oświadczenie_o_braku_zaległości_w_ZUS_i_US

Regulamin_JP-SARL obow. od 25.05.2020

Regulamin Pożyczek SARL środki własne obow od 25.05.2020