Pożyczki z nowej perspektywy – JEREMIE 2

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18 października 2017 została podpisana Umowa Operacyjna Instrument Finansowy: Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna w ramach osi priorytetowej I – Gospodarka, Innowacje i Nowoczesne Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.9 – inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe.

W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja pożyczkowa. Wnioski oraz regulamin będą dostępne na stronie www.fpk.stargard.pl w zakładce JEREMIE 2 – POŻYCZKI od dnia 28 listopada 2017 r.