Tereny inwestycyjne dla MŚP -prezentacja projektu SARL

W piątkowy wieczór 7 grudnia, na Małej Scenie Stargardzkiego Centrum Kultury, odbyła się uroczysta gala Stargardzkiej Izby Gospodarczej połączona z prezentacją projektu  realizowanego  przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. Podczas niej zostały ogłoszone wyniki konkursów dla lokalnych przedsiębiorców. Galę uświetniły występy duetu skrzypaczek z Bydgoszczy, Queens of Violin, grającego m.in. muzykę klasyczną w nowoczesnych aranżacjach.

Podczas konferencji zaprezentowany został potencjał  do  rozwoju MŚP w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, poprzez zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Prezes SARL przestawił prezentację multimedialną ukazująca atuty oferty inwestycyjnej jaka powstaje w związku z realizacje projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”, wpisującego się w działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prezes Krzysztof Furmańczyk wyjaśnił  podczas prezentacji na czym  polegała realizacja projektu i że dzięki budowie nowej  infrastruktury technicznej oraz drogowej działki inwestycyjne zostaną kompleksowo przygotowane  pod działalność MŚP. Podkreślił, że powierzchnia oferowanych działek została  skrojona  na miarę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prezes podziękował za wspólną realizację  partnerowi projektu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. oraz osobom współpracującym ze Spółką przy jego realizacji.