Tarcza antykryzysowa 2.0 – odroczenie składek ZUS

Odroczenie składek ZUS w oczekiwaniu na tarczę antykryzysową 2.0

Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie, to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy-zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Tarcza branżowa – dla kogo

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż:

gastronomicznej,

rozrywkowej (estradowej, filmowej),

targowej, 

fotograficznej,

weselnej,

dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

W sumie pomoc obejmie przedsiębiorców posiadających jako przeważający jeden z 25 różnych kodów PKD.

Tarcza branżowa – od kiedy
Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o zwrot.

Tarcza branżowa wróciła obecnie do Sejmu po poprawkach Senatu.