Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I. 

Oferta inwestycyjna szyta na miarę  dla miro małych i średnich przedsiębiorców w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.

Atrakcyjna  oferta terenów inwestycyjnych w PPNT przeznaczona specjalnie dla MŚP powstanie  jeszcze w tym roku. Realizację tej inwestycji  umożliwi  dofinansowanie ze środków UE w wysokości prawie 7 mln zł. Dzięki nim uzbrojona zostanie kolejna część  Parku. Realizacja inwestycji  zapewni jak najlepsze warunki funkcjonowania na tym terenie przedsiębiorcom z sektora MŚP.  Przygotowanych będzie 18 działek inwestycyjnych o różnych wielkościach – od 0,5 ha do 3 ha, najwięcej jednak w ofercie mamy działek o powierzchni ok 1 ha – mówi Krzysztof Furmańczyk prezes SARL. Aktualnie są już prowadzone rozmowy z kilkoma inwestorami i zapraszamy oczywiście wszystkie zainteresowane firmy, działki mają świetną lokalizację w samym centrum parku – podkreśla prezes SARL.

Umowę wsparcia tego przedsięwzięcia podpisali w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego prezes Stargardzkiej Krzysztof Furmańczyk oraz  marszałek województwa  zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projekt pn. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I.  obejmuje m.in. budowę drogi dojazdowej o długości około 1 km, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdów, stworzenie zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, a także sieci kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.