Zamówienie publiczne

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 – w części dotyczącej wymiany instalacji centralnego ogrzewania – II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ

Specyfikacja: POBIERZ

Załączniki: POBIERZ

Rozstrzygnięcie: CZYTAJ / 

 UNIEWAŻNIENIE

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA: