Zamówienie publiczne Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

POBIERZ

SIWZ: 

SIWZ – POBIERZ

SIWZ  ZAŁĄCZNIKI- POBIERZ

Materiały przetargowe:

PROJEKT i PRZEDMIARY – POBIERZ

KOMUNIKATY:

 z dnia 29.01.2020r. POBIERZ

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o wersję edytowalną przedmiarów robót dotyczących wykonania wentylacji mechanicznej obiektu –pobierz przedmiar

Pytania i odpowiedzi: 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ