ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zmianę sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu.

ZAMÓWIENIE