Hala na sprzedaż / do wynajęcia

Hala na sprzedaż / do wynajęcia

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łęczyna 1a w gminie Stara Dąbrowa, w powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod inwestycje, tereny rolne oraz tereny zabudowane obiektami produkcji rolniczej.

Na nieruchomość składają się:
1. Prawo własności działki gruntu nr 315/1 o łącznej powierzchni 3,2141 ha. Teren działki płaski o kształcie nieregularnym. Działka oraz teren z zespołem zbiorników ogrodzony jest siatką stalową na słupach stalowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej zjazdem indywidualnym na drogę powiatową. Dla terenów brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działce zlokalizowany jest zespół zbiorników na gaz LPG (20 szt.) wraz ze stacją odparowywaczy gazu oraz przyłączem gazu do budynku, trafostacja z instalacją energetyczną i słupami oświetleniowymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik bezodpływowy na szambo, sieć wodociągowa. Teren wokół budynku w pełni zagospodarowany w sposób typowy dla budynków o charakterze produkcyjno-magazynowym. Place manewrowe, miejsca postojowe oraz drogi i chodniki na działce wykonane są z kostki betonowej. Teren oświetlony (18 lamp ulicznych), monitorowany i dozorowany.

2. Budynek hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalno-biurowymi
Powierzchnia użytkowa – 6138,2 m2,
hala magazynowa – 5777,2 m2
socjalno-biurowa – 361 m2
Powierzchnia zabudowy – 6097 m2
Wysokość strefy składowej – 7 m
Hala stalowa wybudowana w 2009 roku w systemie Llentabhallen jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, składa się z części produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej, wykonanej w konstrukcji murowano-żelbetowej. W obiekcie znajdują się dwie bramy oraz jeden dok. Na parterze zlokalizowano zaplecze socjalno-technicznego oraz hale produkcyjną, na piętrze część biurową. Stan techniczny budynku: bardzo dobry. Budynek zaopatrzony jest w instalacje: sanitarną, elektryczną, gazową, telefoniczną, alarmową, teletechniczną, hydrantową. Z uwagi na dotychczasowy profil działalności hala produkcyjna nie posiada systemu ogrzewania. Ogrzewane są jedynie pomieszczenia socjalno-biurowe. Istnieje możliwość montażu ogrzewania hali z wykorzystaniem istniejącej instalacji do rozprowadzania i magazynowania gazu. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna do zbiornika okresowo wybieralnego, grzewcza części socjalno-biurowej, gazowa (ze zbiornika), wentylacyjno-klimatyzacyjną, odgromowa, teleinformatyczna, dozorowa, p.poż z hydrantami.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 834 90 88