Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze na wybór Partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ

Załączniki: Formularz Oferty

Rozstrzygnięcie:

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA: