Rozwiązania Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego  dla obecnych Pożyczkobiorców

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające  pilnego reagowania SARL Sp.z o.o. wprowadza rozwiązania w ramach instrumentów finansowych na rzecz zabezpieczenia płynności finansowej w firmach.

JEREMIE 2

Rozwiązania  do wykorzystania dla przedsiębiorców:

  • Dodatkowa, 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczek, z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki,

Lub

  • Zastosowanie 4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie usługi finansowania, które standardowo wydłużają okres finansowania.

 

JEREMIE 1

Rozwiązania  do wykorzystania dla przedsiębiorców:

  • Dodatkowa 6-miesięczna karencja w spłacie  rat kapitałowych z jednoczesnym wydłużeniem  okresu finansowania dla  zawartych umów pożyczek,

Lub

  • Zastosowanie 4-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie obsługi finansowania z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania zawartych umów pożyczek o ww.termin,
  • przedłużenie trwających   umów  jednostkowych poręczeń o 6 miesięcy.

Złóż Wniosek

Aby móc skorzystać z powyższych rozwiązań należy złożyć wniosek  wraz z uzasadnieniem , że sytuacja  związana z COVID -19 spowodowała  problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

WNIOSEK – POBIERZ

Podpisany wniosek należy przesłać na  adres e-mail:

biuro@sarl.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

  • 91  578 26 97
  • 605 181 506