Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców z dnia 1 kwietnia 2020r.

PAKIET DOTYCZĄCY  TARCZY  ANTYKRYZYSOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewiduje on m.in.:

 

zwolnienie mikrofirm, które zatrudniają do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj)

– zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Wniosek ZUS umorzenie składek RDZ_PAPIER_31_03_2020 (1)

 

świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców

(umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia-

Wniosek świadczenie postojowe ZUS RSP_D_PAPIER_31.03.2020 (1);

Złóż Wniosek:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

link do kontaktów telefonicznych ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/kontakt-telefoniczny-z-zus-od-30-marca/2550193

 

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy

Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

U którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

Wszelki niezbędne informacje aby skorzystać z tego instrumentu znajdują się na stronie internetowej Powiatowego urzędu Pracy:

https://stargard.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

 

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Wszelki niezbędne informacje aby skorzystać z tego instrumentu znajdują się na stronie internetowej Powiatowego urzędu Pracy:

https://stargard.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wszelki niezbędne informacje aby skorzystać z tego instrumentu znajdują się na stronie internetowej Powiatowego urzędu Pracy:

https://stargard.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Dane kontaktowe do pracowników PUP i WUP udzielających informacji o wsparciu:

https://stargard.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty