Tarcza 6.0 – nowe wsparcie rządowe dla wybranych branż. W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.

 

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD
  • Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców
  • Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku

Rodzaje wybranych branż między innymi: 

47.71.Z, sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z, Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A, Restauracje
56.10.B, Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z, Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z, Pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z, Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z,  Produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.Z, Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z, Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z, Działalność fotograficzna
77.21.Z, Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A, Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z, Organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, Pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z, Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A, Nauka języków obcych
85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D, Działalność paramedyczna,
90.01.Z , Wystawianie przedstawień artystycznych,
90.02.Z, Wspomaganie przedstawień,
90.04.Z, Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z, Działalność muzeów
93.11.Z, Działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej,
93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z, Pozostała działalność sportowa,
93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek ,
93.29.A, Działalność pokojów zagadek,
93.29.B, Pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana,
93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa,
96.01.Z, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z, Działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz

źródło:biznes.gov.pl