Wzrost kwalifikacji – certyfikowane szkolenia dla osób pracujących

Wzrost kwalifikacji – certyfikowane szkolenia dla osób pracujących” to projekt realizowany przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1: Rozwój pracodawców i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1: Wzrost kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji grupy 225 Uczestników szkoleń, z których 60% stanowią kobiety (134). Projekt adresowany jest do osób dorosłych (pow. 18 roku życia), zamieszkałych i/lub wykonujących pracę na terenie powiatu stargardzkiego (wszystkie osoby zamieszkałe w woj. zachodniopomorskim), które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć lub nabyć nowe kwalifikacje (w proponowanym w projekcie zakresie) oraz potwierdzić je honorowanymi w krajach Unii Europejskiej certyfikatami.

Zakres oferowanych w projekcie szkoleń obejmuje następujące bloki tematyczne (moduły):

  1. Kursy komputerowe ECDL – 75 osób (53 kobiety);
  2. Kursy językowe (jęz. angielski i jęz. niemiecki) – 80 osób (40 kobiet);
  3. Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L – 40 osób (20 kobiet);
  4. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – 30 osób (21 kobiet)

Szkolenia będą się odbywały w trybach weekendowym oraz tygodniowym (godziny popołudniowe), pozwalających wszystkim chętnym wybrać tryb szkoleniowy nie kolidujący z pracą zawodową. Uczestnikom kursów zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały dydaktyczne, ciepły posiłek (gr. weekendowa), poczęstunek, kawę, herbatę…

Wszystkie moduły szkoleniowe kończyć się będą egzaminem sprawdzającym – zewętrzną certyfikacją będącą podstawą do potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Twoja przyszłość zależy od Ciebie!!!

Okres realizacji projektu: od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Strona główna

Informacje o projekcie

Aktualności

Harmonogram kursów

Kursy

Galeria

Przydatne linki

Kontakt