8.1.1 Wzrost kwalifikacji

Zainwestuj w Siebie – to nic nie kosztuje !!!

 

Wzrost kwalifikacji – certyfikowane szkolenia dla osób pracujących” to projekt realizowany przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1: Rozwój pracodawców i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1: Wzrost kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. została zawarta Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-32-078/10-00 o dofinansowanie projektu “Wzrost kwalifikacji – certyfikowane szkolenia dla osób pracujących” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp.z.o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 726 770,00 zł i stanowi 100% kwoty dofinansowania.

Celem projektu jest umożliwienie osobom spełniającym kryteria naboru określone w Regulaminie wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu rachunkowości, kompetencji biznesowych, językowych lub komputerowych. Ich wspólnym mianownikiem będą egzaminy, po zdaniu których uczestnicy uzyskają honorowane w krajach UE certyfikaty, zwiększające atrakcyjność personalną na krajowym i zagranicznych rynkach pracy. Procedurę rekrutacyjną rozpoczynającą projekt zaczynamy 27 września 2010 r. Regulamin projektu, dokumentację aplikacyjną oraz informacje dotyczące poszczególnych szkoleń objętych projektem znajdą Państwo w zakładce “Kursy”.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby dorosłe (pow. 18 roku życia), zamieszkałe i/lub wykonujące pracę na terenie powiatu stargardzkiego (mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego), chcące z własnej inicjatywy podnieść kwalifikacje zawodowe, potwierdzić je stosownym certyfikatem, który w efekcie może pomóc w dalszej drodze zawodowej.

Rekrutacja uczestników kursów będzie prowadzona przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. Deklaracje uczestnictwa, formularze, regulamin kursów dostępne są w zakładce “kursy” lub biurze projektu.

Niewątpliwymi atutami organizowanych przez nas kursów są:

  • wykwalifikowana kadra szkoleniowa;
  • pełen zasób materiałów dydaktycznych udostępnionych uczestnikom w formach papierowej i elektronicznej;
  • możliwość wyboru dogodnego dla Państwa trybu szkoleń (weekendowy, tygodniowy);
  • wyżywienie dla uczestników szkoleń;
  • możliwość uzyskania certyfikatu podnoszącego naszą pozycję na lokalnych i zagranicznych rynkach pracy;
  • zróżnicowana oferta szkoleniowa (z podziałem na grupy zaawansowania).

 

Zainwestuj w Siebie – to nic nie kosztuje!!!