8.1.1 Europejskie certyfikaty

EUROPEJSKIE CERTYFIKATY SZANSĄ NA AWANS

 

Stowarzyszenie “WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

w partnerstwie z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

zorganizowali dla Państwa w ramach projektu pn.:

 

“EUROPEJSKIE CERTYFIKATY szansą na awans”

 

bezpłatne szkolenie pozwalające:

 • nabyć lub podnieść umiejętności obsługi komputera oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) potwierdzonych powszechnie uznawanym Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL (więcej informacji na temat ECDL na stronie http:// www.ecdl.com.pl
 • zdobyć umiejętności obsługi podpisu elektonicznego (każdy z modułów)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zameldowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego,
 • zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilną-prawną np. zlecenia, o dzieło)
 • zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności

 

Wyniki naboru na pierwszą edycję szkolenia:

MODUŁ I – Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej I-1.pdf

MODUŁ II – Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II-1.pdf

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w pierwszej edycji szkolenia informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Szczecińskiej 6 w Stargardzie Szczecińskim i rozpoczynają się:

– I Moduł – 02.10.2008 roku o godzinie 16:00 – 20:00,

– II Moduł – 27.09.2008 roku o godzinie 9:00 – 17:00

 

Wyniki naboru na Moduł III – tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej III – w.pdf

Osoby zakwalifikowane do udziału w Module III informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 i rozpoczynają się:

– zajęcia weekendowe – 10 stycznia 2009 roku o godzinie 9:00 – 17:00,

– zajęcia w tygodniu – 06 stycznia 2009 roku o godzinie 16:00 – 20:00.

 

Wyniki naboru na drugą edycję szkoleń komputerowych

Moduł I –Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej I-2.pdf

Moduł II – Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II-2.pdf

Osoby zakwalifikowane do udziału w drugiej edycji szolenia informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 i rozpoczynają się:

– Moduł I – 10 stycznia 2009 roku o godzinie 9:00 – 17:00,

– Moduł II – 12 stycznia 2009 roku o godzinie 16:00 – 20:00.

Szkolenia odbędą się w trzech modułach:

I Moduł – przeznaczony dla osób, które nie korzystały do tej pory z komputera bądź korzystały na poziomie podstawowym:

 • I edycja wrzesień- listopad (zgłoszenia do 22.09.2008)
 • II edycja styczeń-marzec (zgłoszenia do 30.12.2008)

II Moduł – przeznaczony dla osób korzystających z komputera na poziomie zaawansowanym:

 • I edycja: wrzesień-listopad (zgłoszenia do 22.09.2008)
 • II edycja: styczeń-marzec (zgłoszenia do 30.12.2008)

III Moduł – tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej

 • styczeń-marzec (zgłoszenia do 23.12.2008) 

Szczegółowy program i harmonogram szkolenia:

 

Szkolenia będą się odbywały w Stargardzie Szczecińskim lub w gminie Powiatu Stargardzkiego w zależności od miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników: w weekendy i w godzinach popołudniowych.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie będzie dostarczenie osobiście do siedziby FPK w Stargardzie Szczecińskim wypełnionych dokumentów aplikacyjnych (do pobrania na stronie):

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

 1. Pierwszej Brygady 35 lok. 308

73-110 Stargard Szczeciński

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie POKL 8.1.1.pdf

Zalacznik nr 1 Deklaracja uczetsnictwa w Projekcie.pdf

Zalacznik nr 2_ zaswiadczenie o zatrudnieniu.pdf

Zalacznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-1.pdf

 

Linki do stron internetowych:

EFS – http://www.efs.gov.pl

PO KL – http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl

UE – http://www.europa.eu

WUP Szczecin – http://www.wup.pl

Fundusze strukturalne – http://funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie