Moja firma-mój sukces

BEZZWROTNA DOTACJA !!!

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

zaprasza chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamieszkałe na terenie powiatu stargardzkiego, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą z poniższych grup:

  • osoby w wieku do 30 roku życia,
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego osobom zamierzającym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowane są:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze: 40 godzin szkolenia i 7 godzin doradztwa(wykwalifikowana kadra szkoleniowa, materiały szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników);
  • wsparcie finansowe (bezzwrotne wsparcie średnio do wysokości 25 450 zł na osobę),
  • wsparcie pomostowe (po 1 000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy oraz 7 godzin doradztwa specjalistycznego na osobę).

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w dniach od 03.04.2014r. do dnia 16.04.2014r. Nabór uczestników poprzedzi spotkanie informacyjne w zakresie tematów: warunki udziału w projekcie, kryteria rekrutacji, proces uzyskiwania wsparcia, zapisy regulaminu itp.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.:

  1. Pierwszej Brygady 35, lok. 303, (III piętro w bud. ZNTK)

          73-110 Stargard Szczeciński,

          tel. 605-181-506, e-mail: bkubicka@fpk.stargard.pl,

                                                        mwojtkiewicz@fpk.stargard.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne w związku z realizacją projektu

„MOJA FIRMA- MÓJ SUKCES”

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Moja firma – mój sukces” w załączeniu zamieszcza:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.” Moja firma – mój sukces”,

Regulamin rekrutacji do projektu pt.” Moja firma – mój sukces”,

Formularz rekrutacyjny do projektu pt.” Moja firma – mój sukces”.

 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.” Moja firma – mój sukces” trwa od 03.04.2014r. do 16.04.2014r.

Załączniki: Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja firma – mój sykces.pdf

                        REGULAMIN REKRUTACJI – 12.03.2014.pdf

                        Formularz rekrutacyjny do projektu Moja firma – mój sukces.docx

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie