Zamówienie publiczne Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie -ETAP I

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie -ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

 POBIERZ 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: POBIERZ

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:POBIERZ

Komunkaty: 

z dnia 07.10.2019r. Pobierz

Z dnia 11.10. 2019r. Pobierz

SIWZ: 

POBIERZ

Zmiana SIWZ:  

01.10.2019 POBIERZ

11.10.2019 POBIERZ

SIWZ ZMIENIONY  ZAŁĄCZNIKI NR 5:

01.10.2019 POBIERZ

11.10.2019 POBIERZ

Materiały przetargowe:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:Pobierz

PRZEDMIARY ROBÓT:Pobierz

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o wersję edytowalną przedmiarów robót dotyczących wykonania wentylacji mechanicznej obiektu Pobierz

Pytania i odpowiedzi pytania i odpowiedzi: