Moja Firma – Aktualności

Aktualności

 

Rozliczenie z Przedłużonego Wsparcia Pomostowego dla uczestników projektu “Moja firma”.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu zamieszcza formularz do rozliczenia Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach realizacji projektu “Moja firma”.

Zał. Moja firma – ROZLICZENIE Z PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów potw. poniesione wydatki w ramach przedłuż. wsp. pomostowego 
 
FPK 13.05.2014 r.


 
 
Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej po rozpatrzeniu odwołań od oceny wniosków przez Komisję Oceny Wniosków o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego do projektu „Moja firma”.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu przedstawia ostateczną listę rankingową po rozpatrzeniu odwołań od oceny wniosków przez Komisję Oceny Wniosków o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach realizacji projektu „Moja firma”.

O wynikach powtórnej oceny wniosków przez Komisję Oceny Wniosków uczestnicy będą poinformowani pisemnie. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Zał. Moja firma – LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ostat.
 
FPK 16.12.2013 r.


 
 
Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe do projektu „Moja firma”.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wstępną listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe w ramach realizacji projektu „Moja firma”.

O wynikach Komisji Oceny Wniosków uczestnicy będą poinformowani pisemnie.

W przypadku nieprzyznania Uczestnikowi Projektu Przedłużonego Wsparcia Pomostowego Uczestnik Projektu ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, wraz ze szczegółową argumentacją, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników oceny merytorycznej tj. do dnia 09.12.2013r. 

Zał. Moja firma – LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 
FPK 02.12.2013 r.


 
 
Informacja o doradztwie specjalistycznym z prawnikiem.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim sp. z o. o. informuje, iż w ramach doradztwa specjalistycznego w projekcie „Moja firma” w siedzibie Funduszu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 308, w dniu 06.12.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00 będzie możliwość spotkania się z prawnikiem. Chętnych uczestników projektu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 605 181 506.

Serdecznie zapraszamy.
 
FPK 21.12.2013 r.


 
 
Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim sp. z o. o. informuje, iż w ramach realizacji projektu „Moja firma” w siedzibie Funduszu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 308, w dniu 28.10.2013r. w godz. od 8:00 do 16:00 rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dn.13.11.2013r. o godz. 16:00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.

 

W załączeniu dokumenty:

1. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Załącznik nr 1 – oświadczenie o numerze PESEL

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem składek ZUS i zdrowotnej

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków

6. Załącznik nr 5 – Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

7. załącznik nr 6 – RZIS, Bilans

8. uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku
 
FPK 24.10.2013 r.


 
 
Spotkanie informacyjne w związku z realizacją projektu „MOJA FIRMA”.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 21 października 2013r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Hotelu 104 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Moja firma”. Tematem spotkania będzie omówienie rozliczania udzielonego podstawowego wsparcia pomostowego oraz procedury składania wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Serdecznie zapraszamy.

FPK 15.10.2013 r.